Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


Παρασκευή
op vrijdag wat? klein en ik begrijp 


κάνετε;
Hoe maakt u het? hij ziet 


γυναίκες
de vrouwen 


γεια
hallo! wit 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!