Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


Τι
Hoe maak jij het? 


Σάββατο
op zaterdag 


γεια
hallo! en 


Τετάρτη
op woensdag alstublieft 


το
het hotel goed waar? jij drinkt 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!