Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)


το
het eiland kom! 


το
op zaterdag 


Τι
Hoe maak jij het? 


το
het vliegveld het heeft 


το
het restaurant waar? 


γεια
hallo! 


άντρες
de mannen 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!