Το κατάστημα

Modules kopen

 Alfabet

Leer het Griekse Alfabet!

€ 9.75

Meer info Kopen? Log in!


 e-Book DIGVM

Oefen digitaal door, met dit geweldige E-book!

€ 16.00

Meer info Kopen? Log in!


 Zinnen/ Uitdrukkingen-1

Oefen zinnen en uitdrukkingen

€ 10.00

Meer info Kopen? Log in!


 Vakantie - Basiskennis

Veelgebruikte (werk)woorden en zinnen

€ 5.50

Meer info Kopen? Log in!


 Woord van de Dag

365 woorden van januari t/m december

€ 7.50

Meer info Kopen? Log in!


 Basiswerkwoorden 1

Basiswerkwoorden - Alfabetisch

€ 9.50

Meer info Kopen? Log in!


 Zelfstandige naamwoorden Vakantie-Reizen

Vliegtuig, Auto, Boot

€ 7.50

Meer info Kopen? Log in!

 Zelfstandige naamwoorden Vakantie-Verblijf

Hotel, Restaurant, Winkel

€ 9.50

Meer info Kopen? Log in!


Meer leren? Meer modules regelmatig beschikbaar!