Ποιες λέξεις λείπουν;

Welke woorden ontbreken?

Goed met accent juist
vb: δρόμος of drómos

Onvolledig of accent fout
vb: δρομ, δρομος of dromós

Fout
(Hoofdlettergevoelig)ik geef wij kopen zij hebben ik lees hij ziet ik wil wij drinken jullie begrijpen wij doen zij zeggen 


Opnieuw laden 

Terugkeren naar Overzicht 

Meer leren? Extra Modules binnenkort beschikbaar!