τα ιστολόγια

BLOGS

Grieks Lezen

Alfabet Grafiti Griekenland Grieks
door: Petra Mens-Omtzigt

Het leren van Grieks wordt door velen als lastig ervaren. Deels is dit te wijten aan dat andere alfabet, dat als een barrière wordt ervaren die tussen onze taal en het Grieks in staat. Hoe anders is dat met het leren van bijvoorbeeld Spaans of Italiaans, waarbij we direct tot de taal kunnen doordringen, dankzij hetzelfde alfabet waardoor we dus veel sneller het gevoel krijgen dat we grip op de taal krijgen. Aan dit eerste “struikelblok” wordt vaak weinig tot geen aandacht geschonken en wordt er veelal van de cursist verwacht dat hij of zij dit alfabet zich wel in een vloek en een zucht eigen zal maken. Vooral dat met die vloek en een zucht zit het dan wel goed….


Het is jammer dat bij een dergelijke aanpak menigeen een verdere poging laat voor wat het is. Mijn ervaring als docent is dat als je voldoende tijd en aandacht besteedt aan het leren van het alfabet en je het niet ziet als een noodzakelijk kwaad waar je even doorheen moet, je veel leed bespaard blijft en cursisten zich veel sneller comfortabel gaan voelen in de taal.

'Door Grieks te lezen zul je ook beter Grieks leren, doordat je verbanden gaat zien.'


Als je een leven lang gewend bent te lezen en te schrijven in ons alfabet, het Latijnse alfabet, dan valt het in het begin nog niet mee om een ander alfabet te leren en toe te passen.
Al meer dan 15 jaar geleden heeft Dàt is Grieks voor mij! een methode ontwikkeld die zowel effectief is als laagdrempelig en die ik graag wil delen met jullie. Die methode laat de cursist geleidelijk wennen aan het nieuwe alfabet door eerst te beginnen met de hoofdletters daar die de meeste overeenkomsten vertonen met ons alfabet. Nu is dat op zich niet nieuw, maar wat wel erg effectief is gebleken, is dat te doen door gebruik te maken van woorden die afkomstig zijn uit het Oudgrieks, dan wel onder invloed van de wetenschap gevormd zijn op basis van Oudgriekse woorden of delen daarvan. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Doordat je als cursist vaak het woord of een deel ervan “herkent” lees je de onbekende letters sneller mee en anderzijds geeft de herkenning van woorden je het vertrouwen dat je niet een geheel nieuwe, onbekende taal aan het leren bent. Deze woorden hoeven niet noodzakelijkerwijs leuke of handige vakantiewoorden te zijn. Ons doel is immers eerst het alfabet leren lezen én uitspreken.

Klankschema Grieks alfabet

Door nu inzichtelijk te maken wáár de verschillen zitten tussen ons alfabet en het Griekse alfabet, zowel op letterniveau (de symbolen) als op klankniveau, wordt het alfabet overzichtelijker zoals je in het Alfabet klankschema kunt zien. Zoals al gezegd leren we het alfabet lezen én uitspreken in woorden. Voor wat betreft de klank staan letters namelijk niet op zichzelf, maar vormen zij met andere letters soms klankcombinaties. Het is daarom moeilijk om elke letter met slechts één klank te vangen. Ook die nuances in het klanksysteem worden geleidelijk aan duidelijk wanneer je de klanken leert combineren in woorden. Zo wordt een Griekse gamma (3e letter) als een j uitgesproken indien hij gevolgd wordt door een ie-klank of een e-klank zoals je in het woord “mythologie” kunt zien en in andere combinaties als een g zoals in het woord “programma”, zij het minder nadrukkelijk dan onze g. Hoewel er in het eerste boek van Dàt is Grieks voor mij! in het begin gebruik gemaakt wordt van een fonetische uitspraak achter de Griekse woorden, kun je daarom eigenlijk niet zonder echt geluidsmateriaal.

Wat is de beste manier om Grieks te leren?

1. Oefenmodules
Grieksonline heeft modules ontwikkeld om spelenderwijs te leren op verschillende niveaus.
 Begin met de Alfabet module!

2. Mijn lesboeken
Speciaal voor de lezers van de bezoekers van Grieksonline.nl die willen oefenen in het lezen en uitspreken van het Grieks biedt Dàt is Grieks voor mij! het geluidsprogramma geheel gratis aan dat hoort bij het boek Nieuwgrieks voor beginners, maar dat zeker voor dit doel ook zonder boek gebruikt kan en mag worden.
Ga hiervoor naar: www.datisgrieksvoormij.nl/geluidsmateriaal-deel-1 Door nu in het invoerveld “op bladzijde” 14 en vervolgens de even getallen in te voeren kun je tot en met bladzijde 22 oefenen met de hoofdletters. Of neem twee dagen de digitale versie van het boek op proef beschikbaar via www.grieksonline.nl. Onder de foto op de homepagina kun je door op de groene knop te klikken, geheel vrijblijvend, naar hartenlust oefenen.
 Bestel Boek Grieks Deel 1


3. Online E-Book
Of neem twee dagen de digitale versie van het boek op proef beschikbaar via www.grieksonline.nl. Onder de foto op de homepagina kun je door op de groene knop te klikken, geheel vrijblijvend, naar hartenlust oefenen
 Koop het E-book!


Weet jij trouwens waarom de Griekse Z op de 6e plek staat in het huidige Griekse alfabet en in ons alfabet op de 26e plek? Het alfabet zoals we dat vandaag de dag kennen is in verschillende fasen tot stand gekomen, maar is uiteindelijk gebaseerd op het Griekse alfabet. De letters, de klanken die de Romeinen niet kenden, zoals de Z plaatsten ze aan het eind om ze, indien nodig, te kunnen gebruiken bij het vertalen van bijvoorbeeld Griekse namen.
 Terug naar Blog-overzicht